skip to Main Content

Steedes en Stadstuinen

Gagelsteede en Stadstuinen Klopvaart en Zuilen

Verdere ontwikkelingen op Stadstuin Zuilen

In 2018 heeft Stadstuin Zuilen niet stil gestaan. Door een groep vrijwilligers is de Pluktuin Zuilen opgestart en heeft het een prachtig jaar gedraaid. Vanaf juni kon je er elke zondag een bosje bloemen kopen. Samen met Stichting Marem is er een kas aangeschaft. Hierin kunnen verschillende groentes en bloemen worden opgekweekt, maar ook geeft het een plek om bezoekers aan de tuin te laten zien hoe tropische gewassen groeien. In 2019 start Theeschenkerij de Oogst en zullen er nog meer initiatieven de tuin als hun thuishaven gaan gebruiken.

Inspiratie op Stadstuin Klopvaart

Op Stadstuin Klopvaart werd voor de tweede maal Klopvaart op Stelten georganiseerd, een ware traditie in wording. Een prachtig muziekfeest op de tuin; druk bezocht en met een fantastische sfeer. Veel activiteiten en inzet van externe krachten door vier groepen vrijwilligers van bedrijven.
Het moestuinieren op de tuin was ook dit jaar weer populair. Vele bewoners oogsten verse groenten en kruiden uit hun eigen stuk moestuin.

Stadsboerderij Gagelsteede

We zamelden al diverse grondstoffen in, maar nu is de inzameling uitgebreid en nog beter zichtbaar met de komst van de nieuwe inzamelunits voor kleding, kleine apparaten, vet, brood en groente- en tuinafval.
De stadsboerderij is verrijkt met een blotevoetenpad, aangelegd met vrijwilligers van een van de bedrijven die dit jaar op Gagelsteede werk heeft verricht.
Elke vrijdag is er een groep van Reinaerde die helpt met verschillende klussen op de boerderij; van het uitmesten van een stal tot het knuffelen met de konijnen.
De samenwerking met de Voedseltuin Overvecht en Oké Nu werd aan het begin van het jaar nog eens bekrachtigd door een gezamenlijke boerenkool maaltijd in het Praathuis. De toevoeging van de Buurt Mobiel op Gagelsteede heeft een nieuwe dynamiek gebracht.
Naast huidige bezoekers vinden ook steeds meer bezoekers elders uit de wijk of stad hun weg naar Gagelsteede. En behalve veel basisscholen hebben ook veel leerlingen van het voortgezet onderwijs stage gelopen of een snuffel stage via JINC gevolgd.

De toekomst van Gagelsteede

Om mensen te verbinden wil Gagelsteede graag ruimte bieden aan organisaties met een groen hart, bezoekers die wat langer op de boerderij willen blijven een beschutte plek bieden en laten zien hoe je duurzaam met je omgeving kan omgaan. Dit zijn allemaal pijlers in het toekomstplan van Gagelsteede. Samen met verschillende organisaties is dat in oktober met burgemeester en wethouders besproken. Verdere ontwikkelingen staan op stapel en we kijken uit naar wat dit ons gaat brengen.

Back To Top