skip to Main Content

Projecten

Utrecht Natuurlijk voerde in 2018 tien projecten uit met een externe opdrachtgever. Door de uitvoering van deze projecten hebben we meer Utrechters kunnen betrekken bij natuur, milieu en duurzaamheid in hun omgeving. Hierbij een greep uit de door ons uitgevoerde projecten.

Basisschool Vleuterweide was de winnaar van de A.S.R. scholen challenge 2016. De school heeft ons gevraagd om ze te helpen de school ‘waterproof’ te maken. Wij hebben een pakket voor de school samengesteld bestaande uit educatief materiaal, gastlessen en materiaal om water te besparen op school zoals waterbesparende douchekoppen en doorstroombegrenzers voor de kranen. De gastlessen zijn eind juni door Vitens gegeven.

In het najaar van 2018 is in samenwerking met Natuurmonumenten een zogenaamde ‘pluisgroep’ gestart.

Dit is een clubje van vrijwilligers dat geïnteresseerd is en deelneemt aan het uitpluizen van braakballen. Iedereen kan meedoen. Het aantal aanwezigen varieert van zes tot twaalf deelnemers per avond.

De pluisgroep komt een keer per maand een avond bij elkaar op Castellum Hoge Woerd of in het regiokantoor van Natuurmonumenten. De deelnemers pluizen op deze avonden onder begeleiding van ervaren medewerkers van Utrecht Natuurlijk en Natuurmonumenten. Doel is een vaste groep vrijwilligers te vormen die zelfstandig de determinatie van de prooiresten kunnen uitvoeren. Zo krijgen we belangrijke informatie over het dieet van de uilen, maar ook over de verspreiding van kleine zoogdieren in de regio.

De start van de European Greenweek was in 2018 in Utrecht. Een evenement dat op initiatief van de Europese Commissie op 21 mei (2e Pinksterdag) plaatsvond rond het Knoopgebouw en op diverse andere plekken in de stad. Er was die dag zowel een programma voor professionals (internationaal) als een publieksprogramma. Utrecht Natuurlijk was gevraagd om het kinderprogramma te verzorgen. Met behulp van eenvoudige materialen zoals bamboestokken, een stenen bloempot en leem konden de kinderen een eigen insectenhotel maken. Terwijl de kinderen aan het knutselen waren, konden wij de ouders/begeleiders voorlichten over het belang van insecten voor een gezond ecosysteem en wat je nog meer kunt doen om deze insecten te helpen.

Van 6 oktober t/m 3 november stond de enorme aardbol van Climate Planet aan de Jaarbeurszijde van het station. Dit was dé locatie voor duurzame bedrijfsbijeenkomsten, voor een bijzonder scholenprogramma en natuurlijk voor iedereen die een bezoekje aan de bol niet wilde missen. Utrecht Natuurlijk heeft samengewerkt met de organisatoren aan de inhoud en organisatie van het scholenprogramma. Door het programma beseffen kinderen, jongeren en studenten hoe bijzonder en fragiel de aarde is. Dit is een belangrijk inzicht voor onze nieuwe generatie aardbewoners. Na het programma in de bol waren er nabesprekingen met de leerlingen. Utrecht Natuurlijk heeft ook twee nabesprekingen geleid met leerlingen van het Utrechts Stedelijk Gymnasium.

ProjectOpdrachtResultaat
Monitoren hooilandbeheerMonitoren van verandering in vegetatie op een aantal vastgestelde plekken.De rapportage is opgeleverd. Deze wordt gebruikt om het nieuwe maaibeheer door de gemeente te monitoren.
Groen doet goedIn opdracht van de provincie Utrecht en in samenwerking met IVN en lokale actieve groepen, kinderen stimuleren om meer buiten te spelen en de natuur in en om de stad te ontdekken.Samen met acht partners hebben we meer dan 2.000 kinderen een natuurervaring in de Utrechtse stadsnatuur gegeven.
Vervolg monitoren GierzwaluwenWerving onder oude vrijwilligers en nieuwe vrijwilligers voor de inventarisatie van gierzwaluwbroedplekken.
De coördinatie van het project.
De organisatie van startavond en afsluitende avond voor vrijwilligers. Een natuurcollege voor bewoners.
Er zijn drie filmpjes gemaakt over gierzwaluwen om zo meer Utrechters enthousiast te maken voor gierzwaluwen. We deden de coördinatie van 50 actieve vrijwilligers. Ook waren wij een vraagbaak voor Utrechters die zich inzetten voor bedreigde gierzwaluwen bij bouwprojecten.
Groen doet goedIn opdracht van de provincie Utrecht in samenwerking met IVN en lokale actieve groepen een plan maken om kinderen te stimuleren meer buiten te spelen.Samen met acht partnerorganisaties zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, verspreid over de stad, waardoor kinderen letterlijk dichter bij de natuur in de stad zijn gekomen. Hiermee zijn ruim 600 kinderen, 100 scholieren en 120 moeders uit vooral de stenige wijken van de stad bereikt.
WaterappDit was een vervolg op het project in 2017. Ontwikkel en test een app in samenwerking met ingenieursbureau Tauw t.b.v. wateronderzoek door leerlingen van het basisonderwijs.De app is ingezet t.b.v. onze leskist (W)onderwaterwereld. Echter vonden de gebruikers van deze kist het lastig om met de app te werken.
VleermuizenVleermuizen •Coördinatie van:
vleermuisnestkastenmonitoring,
•soortmonitoring door middel van fietsen door de stad met een batdetector,
•poep verzamelen van vleermuizen i.v.m. monitoring van het voorkomen van zoönose.
25 vrijwilligers geworven en begeleid die deze monitoring uitvoerden.
BraakballenpluizenOrganiseer i.s.m. Natuurmonumenten braakbalpluisavonden t.b.v. monitoring kleine zoogdieren.Er zijn vier pluisavonden geweest waar gemiddeld tien mensen aan deelnamen.
European GreenweekOrganiseer een kinderactiviteit passend bij het programma van de start van de European Greenweek in Utrecht.Op de groene markt op het Knoopplein hebben we met bezoekers insectenhotels gemaakt.
Bier en Appelsap FestivalOrganiseer een kinderactiviteit waarbij kinderen in direct contact komen met de natuur. De activiteit moet leuk zijn voor op het festival.Het festival was op de Botanische tuinen. Twee medewerkers van Utrecht Natuurlijk hebben kinderen geassisteerd bij het beestjesvangen met schepnetjes in een waterpartij. De vangst werd gedetermineerd. Het was een zeer succesvolle happening voor ouders en kinderen.
Nijntje MuseumIs het mogelijk dat kinderen in Utrecht ook in contact komen met echte konijnen, voordat ze op bezoek komen in het museum?Bij het lesprogramma van het museum wordt nu nadrukkelijk verwezen naar de Steedes van Utrecht Natuurlijk. Dat de bezoekers bij ons terecht kunnen om in contact te komen met echte konijnen.
Climate PlanetHelp bij het educatieve programma en de organisatie van de Climate Planet.Onze contactpersonen bij de scholen zijn gebruikt om het educatie programma van Climate Planet bij de scholen te promoten. Ook hebben we meegewerkt aan de inhoud en opzet van het programma en deden wij de nabespreking van een bezoek aan de Climate Planet van twee VO-groepen.
Back To Top