skip to Main Content

Onderwijs

Het natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatieprogramma van Utrecht Natuurlijk bestaat inmiddels uit 50 verschillende lessen op onze locaties en lesprojecten voor op school. Onze programma’s zijn concreet en compact en in een Utrechtse context geplaatst. Zelf doen, zelf ervaren en verwondering spelen overal een sleutelrol. De positieve betrokkenheid bij hun omgeving die daarmee ontstaat, stimuleert kinderen (later) duurzame(r) keuzes te maken.

In 2018 deden 28.722 leerlingen in 1.699 groepen unieke natuurervaringen op tijdens boerderij- of tuinlessen op onze locaties of in de schoolomgeving met levend materiaalprojecten, leskisten of doe-het-zelf-projecten.

Aangeboden productDeelnemende groepen schooljaar 2017-2018
Lessen op Utrecht Natuurlijk-locaties
Op de tuin: Kabouterpad (groep 1-2)85
Op de tuin: Tuinverkenners (groep 3-4)25
Op de tuin: Groene Vingers (groep 5-8)23
Op de tuin: Proef de Herfst (groep 5-8)12
Op de tuin: Donkere gangen (groep 3-4)47
Op de tuin: Vliegend volk (groep 6-8)42
Op de boerderij: Beestenboerderij (groep 1-2)186
Op de boerderij: Veer en Vacht (groep 3-4)56
Op de boerderij: Kaas maken (groep 5-8)86
Op de boerderij: Werken op de boerderij (groep 5-8)49
Op de boerderij en de tuin: Overleven in de winter (ook voor Warme Truiendag) (groep 5-8)15
Op de boerderij: Winterverhalen22
Materiaalprojecten
Tuinieren bij school (groep 1-8)43
Liesje bloeit vlijtig (groep 1-2)136
Champignons binnenste buiten (groep 1-2)75
Knollen, bollen, bloemen en soep (groep 3-4)32
Rupsen voor en vlinders na (groep 5-6)95
Kiemen, groeien, bloeien (groep 5-6)8
Jungle op je tafel (groep 5-6)27
Water om te drinken (groep 5-6)4
Een pompoen, wat kun je er allemaal mee doen? (groep 1-8)50
Hoe komt een boom het jaar door? (groep 3-4)5
Leskisten
Zwerfafval - Doe ff gewoon, houd je buurt schoon (groep 5-8)10
Energie(k) (duurzame energie en energiebesparing) (groep 7-8)9
Energieke klas (diverse metingen en binnenklimaat klaslokaal) (groep 7-8)3
De Zaak X (over kringlopen) (groep 7-8)6
Sarah's Wereld (duurzaamheid) (groep 7-8)6
Expeditie Moendoes10
Ontdekken & Onderzoeken29
Eigen lijf /Ander lijf (groep 1-4)34
Eigen lijf / Ander lijf (groep 5-8)27
Vogels (groep 1-8)21
(W)onderwaterwereld (groep 1-8)26
Weer & Klimaat (groep 1-8)36
Bomen, bos, hout en papier (groep 1-8)19
Smaaklessen (groep 1-8)24
Doe-het-zelf projecten
Keuzekisten digitaal (groep 7-8)2
Kom eens uit je huisje (groep 1-2)44
Duiven in de stad (groep 6-8)3
Wildernis op straat (groep 3-4)5
Lesbrief Drinkwatereducatie (groep 1-8)21
Wetenschap in een wc-rol0
Kinderquiz Ecologische voetafdruk2
Junior Klimaattocht10
Technieken uit de natuur, Biomimicry op het schoolplein (groep 5-8)1
Les op andere locaties
In de Utrechtse natuur: Natuursprong27
Totaal1498

Mee met ontwikkelingen in het onderwijs: Onderzoekend leren en hoger orde denkvragen

Het binnen de 21ste-eeuwse vaardigheden zo belangrijke onderzoekend leren en de daarbij ook horende hoger orde denkvragen passen we toe in onze (her)nieuw(d)e producten en programma’s. Bij de leerlingen versterkt dit het inzicht in processen (systeemdenken). Het inzetten van steeds meer hoger orde denkvragen hiervoor werkt heel goed (zie voorbeeld hierboven).

Voortgezet Onderwijs (VO)

Een aantal VO-scholen doen ieder jaar wederkerende projecten bij ons zoals veldwerkonderzoek op Koppelsteede (Gregoriuscollege) en een groot duurzaamheidsproject met een publiekstentoonstelling op Griftsteede (de Werkplaats). Ook kregen scholen advies over duurzaamheidsprogramma’s op school (Rietveldcollege).

Het Bonifatius College heeft met twee klassen 5 vwo een rondleiding gehad op het Castellum als inleiding op het thema ‘stuk’. Dit was het onderwerp voor een creatieve uitdaging aan de leerlingen. Hun expositie van de gemaakte objecten was in januari 2019 te zien op het expositie platform in het Castellum.

Met een projectgroepje van de Waldorfschool hebben we plannen gemaakt voor het vergroenen van hun schoolplein.

Koppeling met maatschappelijke thema’s

In de nieuwe les Buitengewone Bodembeestjes voor groep 3 en 4 staat de ontmoeting met en verwondering voor bijzondere bodemdieren zoals wormen, pissebedden, miljoenpoten en duizendpoten in Utrecht nog steeds centraal. Maar de insteek is nu anders; aan de hand van de denkvraag: “Wat zou er gebeuren als… er geen bodemdieren waren?” ontdekken de leerlingen nog beter wat de functie is van die wormen en pissebedden. Ze ontdekken hoe de voedselkringloop werkt en hoe onmisbaar hierin die dieren zijn in de natuur. Op het, door de Utrechtse kunstenaar Verfdokter geschilderde, verteldoek in Utrechtse park-setting zien de leerlingen afval naast een prullenbak liggen en een slak op een fritesbakje zitten. De vraag aan de kinderen is: “Gaat die slak dat plastic bakje opeten…?”. Een sprekende link naar (zwerf)afvalproblematiek, wegwerpplastic en duurzaamheid.

Landelijke en regionale samenwerkingen

Utrecht Natuurlijk werkt samen met veel uiteenlopende organisaties en initiatieven op verschillende (aanvullende) onderwijsgebieden. De Universiteit Utrecht, de Utrechtse pabo’s en de landelijke wetenschapsknooppunten zijn waardevolle partners in onze onderwijsontwikkeling.

Daarnaast promoten wij op onze website en in ons programmaboek onze ‘buren’, organisaties in de stad Utrecht en omgeving die activiteiten aanbieden die een link hebben met natuur, milieu en duurzaamheid. Hier vind je onder meer de Botanische Tuinen, het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Stichting Max Havelaar en Suus & Abel Sustainable in. Kijk voor het complete burenprogramma in ons Programmaboek.

Hbo: pabo-studenten, de nieuwe generatie leerkrachten

In samenwerking met docenten van de Utrechtse pabo de Marnix Academie hebben we voor alle leerjaren terugkerende programma’s over onder andere natuurbeleving, biomimicry en taal(filosofie) op onze locaties ontwikkeld. Zo leert een nieuwe generatie leerkrachten, over natuur-, milieu-, en duurzaamheidseducatie.

Global Goals

Het kennis laten maken met en inzicht geven in de (natuurlijke) kringlopen staan in onze educatie centraal. Zo ervaren leerlingen het systeem en de processen van de aarde waardoor ze ontdekken wat de basis is voor duurzaamheid. Het programma voor het basisonderwijs van Utrecht Natuurlijk vormt zo een uitvoeringsmiddel voor (educatie over een aantal van) de Global Goals.

Vergroening van schoolpleinen

Naast ons programma ‘Tuin bij school’ waarmee we scholen ondersteunen bij het gebruik van de schoolomgeving door middel van het leveren van zaden, planten en indien nodig advies, ondersteunen we ook scholen bij het vergroenen van hun schoolplein. Zo hebben we dit schooljaar één basisschool geholpen bij hun programma van eisen voor de vergroening en ondersteunen we hen bij de uitvoering van de plannen.

Stagiaires

Stagiaires van zeer uiteenlopende opleidingen van vmbo tot wo doen bij ons werkervaring op, bijvoorbeeld in de dierverzorging, maar helpen ook mee met de ontwikkeling van evenementen, educatie of onderzoeken publieks- of evenementenvraagstukken.

Onderwijs in cijfers

Aantal bereikte leerlingen vanuit het basisonderwijs28.722
Aantal bereikte leerlingen vanuit voortgezet onderwijs2.395
Aantal groepen basisonderwijs dat een UN product gebruikt1.699
Percentage basisschoolleerkrachten die de lesproducten met een 8 of hoger waarderen75%
Back To Top