skip to Main Content

Ondersteuning

Bewonersondersteuning

Utrecht Natuurlijk helpt bewoners met het waarmaken van hun dromen over natuur, milieu of duurzaamheid. In iedere wijk is een wijkadviseur die de bewoners hulp biedt bij het opzetten van hun initiatief. In 2018 zijn we betrokken geweest bij 95 duurzame initiatieven.

Hieronder een greep uit de initiatieven die wij verder op weg geholpen hebben in 2018:

Een groep bewoners van de Tussenvoorziening wilde samen met hun woonbegeleider aan de slag met stinzenplanten. Samen met hen hebben we het onderwerp verder verkend, onder andere door informatie in te winnen via de hortulanus van de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht. Uiteindelijk hebben we samen gekozen voor een ander plan om te ‘vergroenen’ omdat dat in de betreffende situatie meer plezier en een veel grotere kans op succes bood.

Een bewoonster vroeg onze hulp om haar straat, de Celebesstraat, te vergroenen. Zij heeft veel bewoners betrokken, geënthousiasmeerd en geprikkeld met mooie beelden. Ze had geld gekregen via de Groenvouchers en Groen/Blauw bewonersinitiatieven. Helaas zag Stadsbedrijven van gemeente Utrecht meer bezwaren dan mogelijkheden en haakte Bo-Ex ook af. Ondanks dat zijn er een aantal mooie geveltuinen en een stuk groen aan de overkant van haar straat gerealiseerd.

Het project Common Ground (tuinieren met statushouders en buurtbewoners op twee van onze stadstuinen) wil het voortbestaan, de continuïteit van haar project, veiligstellen. Ze zochten meer draagvlak in de gemeente en aansluiting bij vluchtelingenbeleid. Het project is gepitcht bij het initiatieven netwerk van de gemeente. Het een en ander is met ons voorbereid.

In Zuidwest zijn we samen met een bewoonster en DOENJA Dienstverlening (nu DOCK) betrokken bij een initiatief om een stenige speelplaats aan de Van Eysingalaan te vergroenen. We hebben haar gewezen op fondsen en mogelijkheden om extra geld binnen te halen (Waterproof 030 heeft bijvoorbeeld bijgedragen). Ook hebben we voorbeelden van natuurlijk spelen besproken en laten zien en hebben we op mogelijkheden gewezen om groen in te zetten in deze stenige omgeving. We hebben een middag georganiseerd waarbij alle omwonenden waren uitgenodigd om te reageren op de plannen en om aan te geven welke speeltoestellen hun voorkeur hadden. Begin 2019 wordt het pleintje aangepakt.

SIDO

Utrecht Natuurlijk stimuleert duurzame initiatieven in Utrecht. We stellen in opdracht van het college van burgemeester en wethouders budget beschikbaar voor initiatieven die aansluiten bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Utrecht. Dat doen we met een bijdrage uit de Stimuleringsregeling Initiatieven Duurzame Ontwikkeling (SIDO).

In totaal zijn in 2018 zeven projecten uit de stad ondersteund met de SIDO-regeling, voor een totaalbedrag van € 64.830,-.

Hieronder twee van die projecten:

De Creative Beards Group deed een beroep op de regeling voor de postercampagne Duurzaam wonen Utrecht. Zij wilden de transitie naar duurzaamheid versnellen door bij verduurzaamde huizen posters op te hangen met de genomen maatregel en met de uitnodiging om eens te komen kijken en om vragen te stellen.

Willow Tree heeft rond het thema ‘Duurzaam Leiderschap’ workshops gegeven voor 130 studenten Business and Administration van ROC Midden Nederland.

AanvragerInitiatiefToegekend bedrag
Creative Beards GroupPostercampagne Duurzaam wonen Utrecht

De transitie naar duurzaamheid versnellen door bij verduurzaamde huizen posters op te hangen met de genomen maatregel en met de uitnodiging om eens te komen kijken en vragen te stellen.
€ 2.155,-
Jasper’s keuken

Circulair ondernemen met koffiedik en oesterzwammen

Op de Food for Good tuin op ingezameld koffiedik oesterzwammen kweken met zelf opgeleide vrijwilligers en daar scholieren, buurtbewoners en bedrijven bij betrekken.
€ 10.850,-
Willow TreeDuurzaam Leiderschap

Workshops geven rond duurzaamheid voor 130 studenten Business and Administration van ROC Midden Nederland.
€ 12.325,-
Stichting OosterspoorbaanNatuurspeeltuin Oosterspoorbaan

Met elkaar een natuurspeeltuin realiseren in park Oosterspoorbaan.
€ 12.000,-
MilieudefensieKlimaatfestival

Festival rond het thema klimaat. Een dag vol inspiratie, informatie, ontmoeting, uitwisseling en daadkracht. Een aantrekkelijk en divers programma voor een breed publiek.
€ 10.000,-
Milieucentrum Utrecht (MCU)Milieuwijzer MCU

Website en milieuwijzer van het MCU samen met vrijwilligers een forse make-over geven.
€ 10.000,-
Energie-UCommunicatie zonnepark Meijewetering

Communicatie rond zonnepark Meijewetering om gedeeld eigenaarschap en draagvlak bij buurtbewoners te bewerkstelligen.
€ 7.500,-
Back To Top