skip to Main Content

Financiën

Onze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met “Richtlijn voor de Jaarverslaggeving kleine Rechtspersonen C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven”.

Als stichting hebben wij ten doel de natuur dichterbij te brengen en Utrecht groener, gezonder en duurzamer voor alle Utrechters te maken. Wij organiseren activiteiten, cursussen en evenementen. Bedrijven en Utrechters met een duurzaam initiatief kunnen bij ons terecht voor projecten en advies en begeleiding. Wij bieden een uniek onderwijsprogramma boordevol natuurervaringen. Wij exploiteren 9 locaties verspreid over de gehele stad Utrecht.

Onze balans en Staat van baten en lasten Utrecht Natuurlijk 2018 vind je hier.

Back To Top